• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Konstruksjon og montering tilbygg butikk Sveen Auto AS
Konstruksjon og montering av ny verkstedhall til Sveen Mekaniske

Sveen Mekaniske AS

Sveen Mekaniske AS (navneendring fra Sveen Mek. og Elektro AS) ble etablert i 1946 av Anders Sveen.

 

Vi har en stabil arbeidsstokk, alle er godt kvalifiserte til det arbeidet de skal utføre, og alle har fagbrev innen sine respektive fagområder.

 

Les mer om oss her

VÅRE Tjenester:

  • Mekaniske tjenester
  • Produksjon av stålkonstruksjoner
  • Reparasjon og vedlikehold av anleggsmaskiner.
  • Produksjon av utstyr til havbruk.
  • Montering av småkraftverk.
  • Sakkyndig kontroll av masseforflytningsmaskiner , samt masse og stablevogner.