Våre Tjenester

Sveen Mekaniske er et meget godt utstyrt mekanisk verksted, som utfører både reparasjoner og vedlikehold av anleggsmaskiner for industrien.

Vi er godt utrustet for å utføre de fleste sveiseoppdrag og sertifiserte sveisere.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Mekaniske tjenester.
  • Produksjon av stålkonstruksjoner.
  • Reparasjon og vedlikehold av anleggsmaskiner.
  • Reparasjon og vedlikehold av små og store kraftverk.
  • Produksjon av utstyr til havbruk.
  • Montering av småkraftverk.
  • Sakkyndig kontroll av masseforflytningsmaskiner , samt masse- og stablevogner.

Sertifiseringer

  • Godkjent for sakkyndig kontroll av masseforflyttningsmaskiner (hjullastere, gravemaskinerer, dumpere).
  • Godkjent for sakkyndig kontroll av løfte og stablevogner for gods (trucker, el.traller osb.).